Villa Elise, Stronie Śląskie
Masyw Śnieżnika

Masyw Śnieżnika

Check-in
date
Check-out
date

Masyw Śnieżnika

Szlak prowadzący do dwóch największych atrakcji przyrodniczych w okolicy — Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie oraz na szczyt Śnieżnika.

Masyw Śnieżnika

Masyw Śnieżnika to drugie pod względem wysokości, po Karkonoszach, pasmo górskie w polskich Sudetach. Ma bardzo ciekawą formę, zwaną rozrogiem: funkcję zwornika pełni Śnieżnik (1425 m), od którego gwiaździście rozchodzą się grzbiety o różnej długości i wysokości. Rzeźba Masywu Śnieżnika ukształtowała się w trzeciorzędzie, w wyniku długotrwałej denudacji i tektonicznych ruchów blokowych. Charakterystyczne są zrównane wierzchowiny i łagodnie nachylone spłaszczenia stokowe, opadające stromymi zboczami w głębokie doliny. Obszar wchodzi w skład jednostki geologicznej zwanej metamorfikiem lądecko — śnieżnickim. Najdalej na pn. wysuniętą część Masywu Śnieżnika stanowią Krowiarki, o malowniczym krajobrazie niskich gór. Rozciągają się od Przełęczy Puchaczówka do Żelazna. Tworzą je ciągi wzniesień, głębokie doliny potoków, pojedyncze kulminacje. Lasy zajmują wyższe wzniesienia i oddzielone są od siebie dużymi otwartymi przestrzeniami pól, łąk i nieużytków rolnych. Najwyższe wniesienia to Suchoń (964 m) i Skowronia Góra (839 m). W Krowiarkach występują liczne wychodnie wapieni krystalicznych i pozostałości po nieczynnych kamieniołomach (np. w Rogóżce). 

 

Masyw Śnieżnika - trasa

długość trasy: 12,5 km / czas przejścia: ok. 4-4,5 godz. 
Szlak prowadzący do dwóch największych atrakcji przyrodniczych w okolicy — Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie oraz na szczyt Śnieżnika. Wycieczkę można rozpocząć na parkingu nieopodal Muzeum Ziemi w Kletnie. Przy tym wariancie szlak stanowi jedną z najkrótszych i najbardziej popularnych tras na Śnieżnik (ale najmniej widokową). 

(Dobra rada: - z Przełęczy Śnieżnickiej można wrócić do Kletna wzdłuż niebieskiego szlaku rowerowego lub międzynarodowego szlaku rowerowego ER-2. Obydwie drogi to szerokie leśne dukty.)

 

Masyw Śnieżnika - szlak

0,0 km Początek szlaku na przystanku PKS przy ul. Kościuszki w centrum Stronia Śląskiego. Kierujemy się w stronę Urzędu Miejskiego, gdzie szlak skręca w prawo w ul. Sportową. Po prawej stronie kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego i barokowy słup wotywny. Dalej, po lewej stronie, za stadionem sportowym, kaplica św. Onufrego. 
1,3 km Mijamy zaporę na rz. Morawka i suchy zbiornik retencyjny. Po prawej stronie góra Krzyżnik 710 m. Wędrujemy chodnikiem wzdłuż ścieżki rowerowej. Po lewej stronie ładna panorama Stronia Śląskiego na tle Gór Bialskich. 
2,5 km Dochodzimy do zalewu w Starej Morawie. Za głównymi budynkami kompleksu szlak wchodzi na gruntową drogę. Dochodzimy do drogi asfaltowej Stronie Śląskie — Kletno. 
3,4 km Przed Wapiennikiem „łaskawy Kamień" skręcamy w wąską asfaltową drogę w prawo i wędrujemy lekko pod górę. Po prawej widoki na Stronie Śl. i zalew. Po ok. 10 min. szlak z drogi asfaltowej skręca w lewo w polną drogę. Tutaj warto zatrzymać się i popatrzeć na rozległą panoramę. Wędrujemy dalej polną drogą i po ok. 5 min. dochodzimy pod przekaźnik telefonii komórkowej, gdzie znowu czekają nas ładne widoki. Wędrujemy w dół i po chwili dochodzimy do wąskiej asfaltowej drogi ponad wsią Kletno. W dole ładne widoki na dolinę Kleśnicy. 
5,1 km Schodzimy do głównej drogi asfaltowej w Kletnie, którą udajemy się w prawo w kierunku Jaskini Niedźwiedziej. Po ok. 15 min. po prawej stronie mijamy stare hałdy bogate w ciekawe okazy minerałów, a dalej duży parking. 
7,3 km Nieopodal parkingu prywatne Muzeum Ziemi — geologiczne (udając się stąd ok. 800 m drogą asfaltową w prawo, pod górę, dotrzemy do starej kopalni uranu, w której działa Podziemna Trasa Turystyczno-Edukacyjna) Nasz szlak wiedzie dalej asfaltową drogą wzdłuż Doliny Kleśnicy, delikatnie pod górę. Po prawej stronie mijamy dawne wyrobiska kamieniołomów „Kletno l", a dalej „Kletno II". Za bramą rezerwatu szlak skręca w lewo na leśną ścieżkę w kierunku Jaskini Niedźwiedziej. 
8,8 km Za jaskinią Niedźwiedzią szlak prowadzi wzdłuż wygodnej leśnej drogi, do góry. 
10,6 km Przy ławeczkach schodzimy z leśnej drogi na wąskie kamieniste podejście zwane Gęsią Gardzielą. 
Po około 40 min. dochodzimy na spłaszczenie Żmijowca, gdzie nasz szlak łączy się ze szlakiem czerwonym, biegnącym z Czarnej Góry. Dalej szeroką kamienistą drogą udajemy się do schroniska.
12,5 km Od Schroniska PTTK "Na Śnieżniku" (1218 m.), znajdującego się na Hali pod Śnieżnikiem, dzieli nas około 40 min. podejściaszlakiem zielonym na szczyt Śnieżnika 1425 m. Z jego bezleśnej kopuły roztacza się rozległa panorama Sudetów - po Karkonosze i pasmo Wysokiego Jesionka w Czechach.

 

 

Masyw Śnieżnika - hotel pensjonat Villa Elise

Będąc w tak pięknej okolcy warto pomyśleć nad zatrzymaniem się w położoym nieopodal pensjonacie Villa Elise.  Do hotelu można dojechać w kilkanaście minut, to tylko 8,4 km.

 

See on the map
Newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close