Villa Elise, Stronie Śląskie
Kaplica św. Onufrego
  1. Homepage
  2. Attraction details

Kaplica św. Onufrego

Check-in
date
Check-out
date

Kaplica św. Onufrego

Kaplica wzniesiona w latach 1734-1735 - znajduje się w centrum Stronia Śląskiego, w pobliżu rzeki Morawka, u podnóża góry Krzyżnik

Kaplica św. Onufrego w Stroniu Śląskim

Usytuowana jest w centrum miejscowości, w pobliżu rzeki Morawki, ok. 15 m od jej lewego, wysokiego brzegu, u stóp góry Krzyżnik w Masywie Śnieżnika. Prowadzi do niej gruntowa droga od ulicy Kościuszki w pobliżu dawnego pałacu i parku dworskiego (ul. Sportowa). Współcześnie kaplica przylega bezpośrednio do terenu boiska sportowego miejscowego klubu.
W pobliżu kaplicy przechodzi żółty szlak turystyczny prowadzący ze Stronia Śląskiego do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, oraz uczęszczana droga nad zalew w Starej Morawie.

Kaplica św. Onufrego w Stroniu Śląskim - HISTORIA

Kaplica została wzniesiona w latach 1734-1735.Jej fundatorem był hrabia Johann Olivier von Wallis właściciel okolicznych dóbr. Istnieje kilka wersji na temat wezwania kaplicy. Pierwsza mówi o tym, że fundator miał wybrać świętego po przypadkowym otwarciu żywotów świętych. Według innego przekazu hrabina von Wallis podczas podróży po Włoch miała tam widzieć kaplicę św. Onufrego i zapragnęła podobną wybudować u siebie. Istnieje też niepotwierdzona informacja, mówiąca o tym, że kaplicę zbudowano by przeciwstawić się pogańskim zwyczajom i orgiastycznemu kultowi Żywii, który miał mieć miejsce jeszcze w XVIII w. na szczycie pobliskiej góry Krzyżnik - 710 m. n.p.m.. Stąd kaplica została poświęcona Onufremu, będącemu m.in. patronem małżeństwa. W lokalnej tradycji zachowała się natomiast informacja, że kaplica była przez jakiś czas ośrodkiem pielgrzymkowym kultu tego świętego. W okresie, gdy przybywały tu pielgrzymki, przy kaplicy pojawiały się drewniane budy handlarzy. Od 1976 roku, kaplica popadała w coraz większą ruinę. Obecnie odbudowana, staraniem władz Stronia Śląskiego, służy jako sala ślubów oraz odbywają się w niej koncerty organizowane przez Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim. 
Zwiedzanie Kaplicy odbywa się w czwartki w godz. 12:00 - 16:00 (rezerwacja telefoniczna: 74 8143 205) oraz soboty w godz. 12:15 - 13:15.

Kaplica św. Onufrego w Stroniu Śląskim - ARCHITEKTURA

Zastosowane rozwiązania architektoniczne, takie jak oktagonalny i okrągły rzut budowli, prosty układ przestrzenny oraz elementy wystroju wnętrza i elewacji wiążą się z wczesnym barokiem w ujęciu północnowłoskich budowniczych działających na terenie hrabstwa kłodzkiego w końcu XVII i na początku XVIII wieku. Budowla została wzniesiona na planie centralno-podłużnym. Składa się ośmiobocznego korpusu z okrągłą nawą wewnątrz, przykrytego ośmiopołaciowym dachem z latarnią i hełmem.
Ołtarz główny z obrazem św. Onufrego znajdował się w kolistej nawie przed archiwoltą, która otwierała się ku wnętrzu w aneksie. Ślady ołtarza były widoczne jeszcze w 1976 r. O wnętrzach wiadomo, że na sklepieniu ponad ołtarzem znajdowało się iluzjonistyczne malowidło ścienne przedstawiające św. Onufrego klęczącego na skale. Ciało świętego skrywały tylko białe włosy i broda, przed nim leżała Biblia, a na niej krucyfiks. Nieco w głębi po prawej stronie namalowane było berło i korona, a postać świętego flankowały dwie wiązki kolumn z bogato zdobionymi kapitelami. Przybywający z nieba anioł podawał świętemu hostię. Pozostałą część sklepienia wypełniały postacie aniołków i anielskie główki. Całość utrzymana była w żywych kolorach. Styl tego malowidła był typowym przejawem sztuki dojrzałego baroku. Ponadto nad wejściem do kaplicy znajdował się rodziny herb Wallisów.

Kaplica św. Onufrego w Stroniu Śląskim - dojazd do pensjonatu Villa Elise

Kaplica św. Onufrego znajduje się zaledwie 1,4 km od hotelu i pensjonatu Villa Elise

 

See on the map
Newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close