Villa Elise, Stronie Śląskie
Kaplica św. Onufrego
  1. Hauptseite
  2. Details zu Attraktionen

Kaplica św. Onufrego

Ankunftsdatum
Abreisedatum

Kaplica św. Onufrego

Kaplica wzniesiona w latach 1734-1735 - znajduje się w centrum Stronia Śląskiego, w pobliżu rzeki Morawka, u podnóża góry Krzyżnik

Kaplica św. Onufrego w Stroniu Śląskim

Usytuowana jest w centrum miejscowości, w pobliżu rzeki Morawki, ok. 15 m od jej lewego, wysokiego brzegu, u stóp góry Krzyżnik w Masywie Śnieżnika. Prowadzi do niej gruntowa droga od ulicy Kościuszki w pobliżu dawnego pałacu i parku dworskiego (ul. Sportowa). Współcześnie kaplica przylega bezpośrednio do terenu boiska sportowego miejscowego klubu.
W pobliżu kaplicy przechodzi żółty szlak turystyczny prowadzący ze Stronia Śląskiego do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie, oraz uczęszczana droga nad zalew w Starej Morawie.

Kaplica św. Onufrego w Stroniu Śląskim - HISTORIA

Kaplica została wzniesiona w latach 1734-1735.Jej fundatorem był hrabia Johann Olivier von Wallis właściciel okolicznych dóbr. Istnieje kilka wersji na temat wezwania kaplicy. Pierwsza mówi o tym, że fundator miał wybrać świętego po przypadkowym otwarciu żywotów świętych. Według innego przekazu hrabina von Wallis podczas podróży po Włoch miała tam widzieć kaplicę św. Onufrego i zapragnęła podobną wybudować u siebie. Istnieje też niepotwierdzona informacja, mówiąca o tym, że kaplicę zbudowano by przeciwstawić się pogańskim zwyczajom i orgiastycznemu kultowi Żywii, który miał mieć miejsce jeszcze w XVIII w. na szczycie pobliskiej góry Krzyżnik - 710 m. n.p.m.. Stąd kaplica została poświęcona Onufremu, będącemu m.in. patronem małżeństwa. W lokalnej tradycji zachowała się natomiast informacja, że kaplica była przez jakiś czas ośrodkiem pielgrzymkowym kultu tego świętego. W okresie, gdy przybywały tu pielgrzymki, przy kaplicy pojawiały się drewniane budy handlarzy. Od 1976 roku, kaplica popadała w coraz większą ruinę. Obecnie odbudowana, staraniem władz Stronia Śląskiego, służy jako sala ślubów oraz odbywają się w niej koncerty organizowane przez Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim. 
Zwiedzanie Kaplicy odbywa się w czwartki w godz. 12:00 - 16:00 (rezerwacja telefoniczna: 74 8143 205) oraz soboty w godz. 12:15 - 13:15.

Kaplica św. Onufrego w Stroniu Śląskim - ARCHITEKTURA

Zastosowane rozwiązania architektoniczne, takie jak oktagonalny i okrągły rzut budowli, prosty układ przestrzenny oraz elementy wystroju wnętrza i elewacji wiążą się z wczesnym barokiem w ujęciu północnowłoskich budowniczych działających na terenie hrabstwa kłodzkiego w końcu XVII i na początku XVIII wieku. Budowla została wzniesiona na planie centralno-podłużnym. Składa się ośmiobocznego korpusu z okrągłą nawą wewnątrz, przykrytego ośmiopołaciowym dachem z latarnią i hełmem.
Ołtarz główny z obrazem św. Onufrego znajdował się w kolistej nawie przed archiwoltą, która otwierała się ku wnętrzu w aneksie. Ślady ołtarza były widoczne jeszcze w 1976 r. O wnętrzach wiadomo, że na sklepieniu ponad ołtarzem znajdowało się iluzjonistyczne malowidło ścienne przedstawiające św. Onufrego klęczącego na skale. Ciało świętego skrywały tylko białe włosy i broda, przed nim leżała Biblia, a na niej krucyfiks. Nieco w głębi po prawej stronie namalowane było berło i korona, a postać świętego flankowały dwie wiązki kolumn z bogato zdobionymi kapitelami. Przybywający z nieba anioł podawał świętemu hostię. Pozostałą część sklepienia wypełniały postacie aniołków i anielskie główki. Całość utrzymana była w żywych kolorach. Styl tego malowidła był typowym przejawem sztuki dojrzałego baroku. Ponadto nad wejściem do kaplicy znajdował się rodziny herb Wallisów.

Kaplica św. Onufrego w Stroniu Śląskim - dojazd do pensjonatu Villa Elise

Kaplica św. Onufrego znajduje się zaledwie 1,4 km od hotelu i pensjonatu Villa Elise

 

Newsletter
Diese Website verwendet Cookies.

Durch den Besuch akzeptieren Sie unsere Cookie-Politik, nach Ihren Browser-Einstellungen. Mehr in der Datenschutzerklärung.

OK, schließen