Villa Elise, Stronie Śląskie
  1. Homepage
  2. Current
  3. Odkrycie Jaskini Niedźwiedziej

Odkrycie Jaskini Niedźwiedziej

Check-in
date
Check-out
date

Odkrycie Jaskini Niedźwiedziej

23 April 2021

Tam gdzie teraz możemy podziwiać piękną Jaskinie Niedźwiedzią otuloną rezerwatem przyrody dawniej prowadzono bardzo intensywne prace w trzech znajdujących się blisko siebie kamieniołomach, gdzie wydobywano marmur sudecki. I to właśnie podczas prac w kamieniołomie „Kletno III”, 14 października 1966 roku w trakcie eksploatacji marmuru  odsłonił się otwór wejściowy do Jaskini, będący poziomą szczeliną. W odsłoniętym otworze oraz na zewnątrz zauważono bardzo duże ilości kości zwierząt plejstoceńskich. Jak się później okazało z przewagą kości Niedźwiedzia Jaskiniowego (Ursus Speleaus). Szczelina prowadziła do niewielkiej Sali nazwanej później Salą Niedźwiedzia. A więc odkrycie to było niesamowitym przypadkiem który na zawsze i bardzo mocno wpłynął na życie tutejszych mieszkańców, pracowników kamieniołomu jak i gminę Stronie Śląskie i rozwój turystyki.

Jaskinia Niedźwiedzia - badania naukowców

Jaskinia niemal od razu przyciągnęła naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wrocławskiej Akademii Rolniczej. Równolegle z badaniami postępowała eksploatacja jaskini, którą zajmowali się Grotołazi z Akademickiego Klubu Turystycznego we Wrocławiu oraz Grotołazi ze Stronia Śląskiego. Do końca 1966 roku długość jaskini sięgała już 200 metrów, odkryto korytarze środkowego piętra, dolne partie jaskini aż po Salę Lwa jaskiniowego. 3 grudnia 1967 roku jaskinia powiększyła się do 350 metrów, a to za sprawą odkrycia przez zespół w składzie: A. Piesiewicz, M. Paulina, T. Wiszniowska, G. Ziembicki, kolejnych części jaskini: Sal Pałacowych, Korytarza Człowieka Pierwotnego z innymi przyległymi korytarzami.

Odkrycie nowych nowych sal w Jaskini Niedźwiedziej

Podczas dalszej eksploatacji między latami 1968-69 odkryto Salę Blokową, tzw. Stare Wrocławskie Piętro, Korytarz wodny ze silnie strzaskanymi tektonicznie partiami. W 1972 roku między 26-29 stycznia Strońska Sekcja Grotołazów licząca czteroosobowy zespół w składzie: J. Biedroński, Z. Dumański, K. Łukaszewicz, J. Panek, odkryła duży system kolejnych korytarzy i sal nazwany Nowym Dolnym Piętrem jaskini, z czasem do tej grupy dołączyli J. Trumpus i J. Sądej. Dalsze prace skupiały się na Kominie Maurycego w Sali Szampańskiej oraz przekopach w korytarzach błotnych co dało jaskini już ponad 2,5 kilometra. Na początku lat siedemdziesiątych 20 wieku został powołany Naukowy Komitet Opiekuńczy Jaskini Niedźwiedziej przy Państwowej Radzie Ochrony Przyrody w Warszawie, sprawował on kontrole nad ochroną tego obiektu oraz inicjował prace badawcze w jaskini. W roku 1977 został utworzony Rezerwat Przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia” dla ochrony jaskini z bogatą szatą naciekową oraz cennymi znaleziskami kostnymi zwierząt plejstoceńskich oraz otaczającej ją wyjątkowej przyrody. 11 czerwca 1983 roku po 17 latach przygotowań, otwarto jaskinie dla ruchu turystycznego. Jaskinia Niedźwiedzia jest miejscem które cały czas zaskakuje grotołazów i naukowców jest ciągle badana i odkrywana. Nie wiadomo ile jeszcze kryje niespodzianek i nie odkrytych partii.

Położenie Jaskini Niedźwiedziej

Jaskinia Niedźwiedzia znajduje się w malowniczej wiosce Kletno położonej w dolinie Kleśnicy. Ze względu na  Rezerwat Przyrody „Jaskinia Niedźwiedzia”, który otacza jaskinię wraz z otaczającą ją przyrodą, czeka nas pół godzinny spacer od parkingu łagodnym wzniesieniem w kierunku góry „Stroma”(1166 m n.p.m.) położonej w północnym ramieniu Masywu Śnieżnika, na której to zboczu znajduje się pawilon wejściowy do jaskini.

Już sama droga do jaskini zachwyca wspaniałą przyrodą, bogatą szatą roślinności, fragmentami lasu bukowego, gatunkami roślinności alpejskiej i karpackiej, jak również nieczynnymi kamieniołomami w których to wydobywano marmur sudecki, a jego wydobycie zapoczątkowała w roku 1838 królewna Marianna Orańska- ówczesna właścicielka tych ziem. W roku 1993 całkowicie zamknięto kamieniołom „Kleto I” ze względu na bezpośrednie zagrożenie dla Jaskini. Warto wspomnieć również o bogatej faunie zamieszkującej te tereny, miedzy innymi spotkać możemy tutaj objętą ochroną kozice górską. A wnętrze Jaskini Niedźwiedziej jest naturalnym schronieniem dla wielu gatunków nietoperzy.

Jak powstała Jaskinia Niedźwiedzia?

Podłożem rezerwatu są skały metamorficzne i łupki łyszczykowe które występują w Masywie Śnieżnika, oraz zmetamorfizowane skały węglowe, marmury kalcytowe i dolomitowe w ciekawej postaci soczew. W dolinie Kleśnicy w skałach metamorficznych występują duże fragmenty pięknych krystalicznych wapieni, w których to zachodzą zjawiska krasowe. Wynikiem których jest powstawanie właśnie jaskiń. Ale w kształtowaniu zjawisk krasowych najcenniejszym elementem jest woda to ona w jaskini ciągle żyje i ciągle ją buduje. I to właśnie potokowi „Kleśnica” płynącemu u podnóża jaskini w dużej mierze zawdzięczamy wyrzeźbienie tej pięknej jaskini. A wszystko zaczęło się ok. 28 mln. lat temu kiedy to wody powierzchniowe zapoczątkowały tworzenie się podziemnej jaskini i w ten sposób przez miliony lat kształtowały się tutaj korytarze, sale i kominy. Podczas zlodowaceń powstały w jaskini namuliska w których znaleziono wiele kości zwierząt. Zdecydowanie największe ilości kości należały do niedźwiedzia jaskiniowego stąd tez właśnie jaskinia zawdzięcza swoją nazwę.

See on the map
Newsletter
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close